Подготовка на децата преди посещение при стоматолог

imagesCAHX17ES
В тази извънредна ситуация, когато сте с децата си вкъщи, обърнете внимание върху здравето на зъбките на вашето дете.

Грижата за здравето на зъбите и устната кухина е важно, и е част от грижата за здравето на целия организъм.

Този процес започва още от ранна кърмаческа възраст и това се изразява в почистване на венците, езика и подезичното пространство на бебето, след всяко хранене с навлажнена марля.

Същото продължава и с пробива на първите детски зъбки. Когато детето вече има четири зъба, тогава започва тяхното почистване с малка четка или напръстник и малко количество паста за зъби. Именно тогава трябва да се осъществи и първото посещение при зъболекар, което се изразява в консултация за родителя и при, което се обсъжда начина на хранене и почистване на зъбите като част от грижата за тях.

Когато детето е във възрастта между 2-3 години, тогава трябва да се започне с подготовката за самостоятелно влизане в стоматологичния кабинет и осъществяване на профилактичен преглед. Тази подготовка се извършва вкъщи от страна на родителите, баба, дядо и др. роднини – под формата на игра и съобразено с възрастта се обяснява къде ще се ходи; какво се прави там; как работи стоматолога… В подготовката при тези деца НЕ се използват думите –страх, страшно, болка, машини, игли. Играйте на зъболекари с пластилин, кукли и т.н. .

По-големите деца, които са ходили вече при стоматолог и продължават да изпитват страх са по-различни случаи и изискват повече търпение, за да може да се осъществи качествено лечение дори случая да е спешен. Ние ще Ви дадем съвети които да изпълним  заедно, със сътрудничество между стоматолог и родител. Трябва да сте подготвени за евентуално по-дълго лечение. По този начин се постига желания резултат.

Резултатът от подготовка за лечение в стоматологичния кабинет може да го видите в следващото видео. Детето е на 3 години и половина. Дойде с баба си, която я чакаше ПРЕД кабинета.

 

Нов курс в гр. Стара Загора с начало 19.10.2019г. клиника домакин “Megadent” с адрес: ул. “Господин Михайловски №28”

Хипократ

 

 

АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

Поради изключителния интерес към практикуването на професията дентален асиситент ЦПО „Хипократ” предлага на всички желаещи да придобият нова професионална квалификация в сферата на здравеопазването.

Изискванията за кандидатите са да имат завършено средно образование и медицинско удостоверение, че са физически и психически здрави, за да упражняват професията „Асистент на лекаря по денталната медицина”, както и да имат силно желание за нови знания и реализация като професионалисти в своята област.

Квалификационният курс се провежда в рамките на 960 учебни часа, а формата на обучение e дневна, дистанционна, кореспондентска, съботно-неделна.

Курсистите ще се обучават на правна нормативна база, комуникация, компютърни технологии, английски, хигиенни норми, здравни грижи, икономически дисциплини и др.

Целите на обучението са завършилите да могат да прилагат професионално получените знания и да ги използват на практика при работата им в различни здравни и дентални центрове, заведения и кабинети като подпомагат административните дейности, предоставят различна обучителна информация на пациентите, съдействат за ефективността на извършваните манипулации, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструменти и др.

Завършеното професионално обучение, с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация след положен държавен изпит по теория и практика. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, ще получат удостоверение за професионално обучение.

ЦПО Хипократ обучава по индивидуална програма работещи в дентални кабинети за придобиване на лицензирана правоспособност.

Цената на курсовете е:

  • АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 2690 лв.

При записване се заплаща 10% от стойността на курса за запазване на място.

Останалата част от сумата се заплаща до началото на курса при набиране на достатъчен брой курсисти или се възстановява.

Начин на плащане: банков превод

IBAN: BG38BPBI79401067015602

BIC: BPBIBGFF

Пощенска банка


Повече информация можете да намерите на телефон: 0887 445 738 – д-р Давидова

E-mail адрес: hypokrat@abv.bg